เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Youth Play in the past 09: PWF2009/ NMYP's Hans Christian Anderson's The Snow Queen

ละครเวทีสำหรับเยาวชน: ราชินีหิมะ ของ ฮานคริสเตียนแอนเดอร์สัน / Han Christian Anderson's The Snow Queen


เรื่องย่อ: ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง มีเด็กหญิงและเด็กชายวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็ก วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเล่นสกีกันอยู่ที่ลานกว้าง ได้มีเศษกระจกปลิวมาเข้าตาของเด็กผู้ชาย ทำให้เขามองเห็นแต่ความชั่วร้าย จิตใจเย็นชา ราชินีหิมะได้นำตัวเขาไปยังเมืองแลพแลนด์ ดินแดนหิมะที่ห่างไกล ทำให้เธอต้องออกเดินทางเพื่อตามหาเพื่อนของเธอ

ผู้ดูแลการสร้างสรรค์: นินาท บุญโพธิ์ทอง

ผู้สร้างสรรค์: ผลงานร่วมกันของเหล่าผู้ดูแลหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ฌิณณ์นัท นพขำ, จิรวัฒน์ ฉันทศีลคุณ, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ, ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์, ชาติชาย สัตยดิษฐ์

นักแสดง: เยาวชนจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วัน-เวลา: พุธ - อาทิตย์ที่ 16-27 ธันวาคม 2552, พุธ - ศุกร์ 19.30 น., เสาร์-อาทิตย์ 14.00 และ 19.30 น.

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

Youth Play in the past 09: PWF2009/ SG & NMYP's The Last Giftละครเวทีโดยเยาวชน : THE LAST GIFT

รายละเอียด:

เรื่องย่อ: เรืิ่้่องราวของความรัก และการจากลาของชีวิตคนในสัีงคมเมือง


นักแสดง : นักแสดงจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ นักแสดงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วัน-เวลา: พุธ - เสาร์ ที่ 25-28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.30 น.

บัตร: 150 และ 180 บาท (ยกเว้นวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 500 บาท เป็นรอบ GALA NIGHT)

สถานที่: หอประชุมเดอร์มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กลุ่มละคร: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

Youth Play in the past 09: NMYP's KUEN FHUN KLANG DUEAN RHORN (A Midsummer Night's Dream) @ Naked Masks Playhous
ละครเวทีสำหรับเยาวชน: คืนฝันกลางเดือนร้อน (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream)

รายละเอียด:

เรื่องย่อ:

ผู้ดูแล: ฌิณณ์นัท นพขำ, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ

นักแสดง:

วัน-เวลา:

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

โอกาสพิเศษ: เทศกาลละครพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Festival)

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน (NMYP)/ โครงการพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Project)

Youth Play in the past 09: NMYP's Jao Ying Mhapha Khab Jao Chai Rattikal (Wolf Princess and Night Prince) @ Naked Masks Playhous

ละครเวทีสำหรับเยาวชน: เจ้าหญิงหมาป่ากับเจ้าชายรัตติกาล (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's Romeo and Juliet)

รายละเอียด:

เรื่องย่อ:

ผู้ดูแล: จิระวัฒน์ ฉันทศีลกุล, วนัสนันท์ สะสม

นักแสดง:

วัน-เวลา:

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

โอกาสพิเศษ: เทศกาลละครพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Festival)

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน (NMYP)/ โครงการพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Project)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

Past projects of Naked Masks Youth Program: Play Section since 2007 to Sept 2009
ผลงานที่ผ่านมาของหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน ส่วนการแสดง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง กันยายน 2552


*(มิถุนายน 2550) วาณิชเล่าใหม่ (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's The Merchant of Venice)
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) ตามหาลูกผู้ชาย / ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเื่พื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) บอกรัก / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเื่พื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(กันยายน 2550) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / งานประชุมระดมสมองสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน
*(พฤศจิกายน 2550) บอกรัก / ผลงานของค่ายละครชมรมหน้ากากใหม่ แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) ปิด / ดูแลโดยวัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) Freewill / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว ร่วมกับโรงเรียนทิวไผ่งาม (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) จีทีเน็ท/ ดูแลโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง / ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(กันยายน 2551) Black Princess / กำกับโดยจิรกิตต์ สุนทรลาภยศ / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 1 (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) Mourning / กำกับโดยนันทณัฐ ดวงธิสาร / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 1 (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) เตรียมรัก เตรียมหัวใจ / ดูแลโดย สุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) แมงมุมเพื่อนรัก / ดูแลโดย ฌิณณ์นัท นพขำ และ จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ / ร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) All we need is love / ดูแลโดย เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่ี
*(กันยายน 2551) ปีศาจปีปะเยอ / ดูแลโดย วัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดราชาธิวาส (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(พฤศจิกายน 2551) อัสสัมชัญ: The Unintended / กำกับโดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว และ นินาท บุญโพธิ์ทอง / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(ธันวาคม 2551) ปิด ดูแลโดยวัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(ธันวาคม 2551) Freewill / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว ร่วมกับโรงเรียนทิวไผ่งาม (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(ธันวาคม 2551) ก่อกองทราย / ดูแลโดย ฌิณณ์นัท นพขำ / กำกับโดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551)/ โครงการสีสันหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน
*(พฤษภาคม 2552) เจ้าหญิงหมาป่ากับเจ้าชายรัตติกาล / ผลงานของค่ายละครสีเขียว และ ค่ายสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการ Green Theatre, Youth Effect ร่วมกับ โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน 2552) คืนฝันกลางเดือนร้อน (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream) / ดูแลโดยฌิณณ์นัท นพขำ และ รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ /ผลงานของค่ายละครสีเขียว และ ค่ายสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการ Green Theatre, Youth Effect ร่วมกับ โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) โชว์เคสการเรียนการสอนละครของกลุ่มสาระศิลปะ โดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ดูแลโดย กุลเชษฐ์ ทองผิว และ จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) Eugene Ionesco's The Lesson / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2 (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) ปาร์ตี้สีรุ้ง / ดูแลโดยไก่... / ร่วมกับชมรมนิเทศศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษา (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552 - ดำเนินการอยู่) Macbeth Showcase / ดูแลโดยไก่... / ร่วมกับชมรม ACCA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.มศว.ประสานมิตร /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่สวนเบญจศิริ, รพ.พระมงกุฏ ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สตรีวัดปสรสวรรค์ /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สายน้ำผึ้ง /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย /แสดงสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย, สวนเบญจศิริ ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

Past projects of Naked Masks Youth Program: Training Section since 2007 to Sept 2009

ผลงานของหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ส่วนการอบรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง กันยายน 2552


*(มีนาคม 2550) ค่ายละครเยาวชนเมื่อเชคสเปียร์อยากเล่าเรื่องประชาธิปไตย
*(มิถุนายน 2550) ค่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(ตุลาคม 2550) ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่
*(มีนาคม 2551) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 1 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(เมษายน 2551) ค่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2: จอสีรุ้ง / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ปี 2
*(พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2551) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีส้นหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย สสส.
*(พฤษภาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส / โครงการสีสันหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย สสส.
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.เซนต์คาเบรียล / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(ตุลาคม 2551) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มีนาคม 2552) ค่ายละครเยาวชนสีเขียว / โครงการ Green Theatre, Youth Effect
*(เมษายน 2552) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน 2552) ค่ายละครบูรณาการกระบวนการละครและจิตอาสาสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มุลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน ชมรมนิเทศศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษา / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.มศว ประสานมิตร / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สายน้ำผึ้ง / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม ในหลักสูตรวิชาเลือกกลุ่มสาระศิลปะ ด้านการละคร / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฏาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักศึกษา ชมรม ACCA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฎาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฏาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.กุลนธีรุทธาราม / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดสังเวช / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดมกุฏกษัตริย์/ โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.โยธินบูรณะ / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(กันยายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.ทิวไผ่งาม / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(กันยายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โครงการสีสันหน้ากากใหม่

Past projects of New Masks Club: Youth Section since 2005 to 2007ก่อนที่หน้ากากเปลือย แผนเยาวชนจะเกิด
แผนนี้อยู่ในการดำเนินงานของ
New Masks Club: Youth Section
ซึ่งมีผลงานดังนี้

ก. ส่วนการอบรม
* (2548 ถึง 2549) อบรมหน้ากากใหม่ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รุ่นที่ 1 ถึง 16
* (2549) ค่ายละครเยาวชนตามหาลูกผู้ชาย...คนดี ศรีบูรพา
ข. ส่วนการแสดง
* (2548) วัยสะรุ่น วุ่นแล้วฆ่า / ชนะเลิศรางวัลละครสุขภาวะในเทศกาลละครกรุงเทพ 2548 / กำกับโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง ร่วมกับ สุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย / เขียนบท โดย ชวัตถ์วิชย์ เมืองแก้ว
*(2549) ตามหาลูกผู้ชาย / แสดงที่หอประชุมศรีบูรพา เนื่องในโอกาส 100 ปีศรีบูรพา / กำักับโดยสุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย
*(2549) ไม่เป็นเรื่อง / ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream / กำกับและดัดแปลงโดยพัชรุจา กาญจนโกศล
*(2549) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / ชนะเลิศรางวัลละครสุขภาวะในเทศกาลละครกรุงเทพ 2549 / กำกับและสร้างบทโดย นินาท บุญโพธิ์ทอง และ ชวัตถ์วิชย์ เมืองแก้วThe Origin of Naked Masks Youth Program


หน้ากากเปลือย แผนเยาวชน (Naked Masks Youth Program) เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของชมรมหน้ากากใหม่ส่วนเยาวชน (New Masks Club: Youth Section) ในปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มต้นจากการจัดค่ายอบรมละครชมรมหน้ากากใหม่ ส่วนเยาวชน จนกระทั่งมีผลงานละครสำหรับเยาวชนออกมาในปีนั้นเอง ในเรื่อง "วัยสะรุ่น วุ่นแล้วฆ่า" ซึ่งได้รับรางวัลละครส่งเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม ประจำเทศกาลละครกรุงเทพ 2548 และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ทางกลุ่มก็สามารถสร้างสรรค์ละครสำหรับเยาวชนจนได้รางวัลละครส่งเสริมสุขภาวะยอดเี่ยี่ยม ประจำเทศกาลละครกรุงเทพ 2549 ได้เป็นปีที่สองติดกัน

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน้ากากเปลือยก็ได้แยก New Masks Club: Youth Section ออกมาเป็น "หน้ากากเปลือย แผนเยาวชน" (Naked Masks Youth Program) และได้นำเินินการจนมาถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน มีสำนักงานอยู่ที่โรงละครหน้ากากเปลือย (Naked Masks Playhouse) ที่อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 4 เขตราชเทวี ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร