เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Youth Play in the past 09: PWF2009/ NMYP's Hans Christian Anderson's The Snow Queen

ละครเวทีสำหรับเยาวชน: ราชินีหิมะ ของ ฮานคริสเตียนแอนเดอร์สัน / Han Christian Anderson's The Snow Queen


เรื่องย่อ: ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง มีเด็กหญิงและเด็กชายวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็ก วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเล่นสกีกันอยู่ที่ลานกว้าง ได้มีเศษกระจกปลิวมาเข้าตาของเด็กผู้ชาย ทำให้เขามองเห็นแต่ความชั่วร้าย จิตใจเย็นชา ราชินีหิมะได้นำตัวเขาไปยังเมืองแลพแลนด์ ดินแดนหิมะที่ห่างไกล ทำให้เธอต้องออกเดินทางเพื่อตามหาเพื่อนของเธอ

ผู้ดูแลการสร้างสรรค์: นินาท บุญโพธิ์ทอง

ผู้สร้างสรรค์: ผลงานร่วมกันของเหล่าผู้ดูแลหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ฌิณณ์นัท นพขำ, จิรวัฒน์ ฉันทศีลคุณ, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ, ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์, ชาติชาย สัตยดิษฐ์

นักแสดง: เยาวชนจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วัน-เวลา: พุธ - อาทิตย์ที่ 16-27 ธันวาคม 2552, พุธ - ศุกร์ 19.30 น., เสาร์-อาทิตย์ 14.00 และ 19.30 น.

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

Youth Play in the past 09: PWF2009/ SG & NMYP's The Last Giftละครเวทีโดยเยาวชน : THE LAST GIFT

รายละเอียด:

เรื่องย่อ: เรืิ่้่องราวของความรัก และการจากลาของชีวิตคนในสัีงคมเมือง


นักแสดง : นักแสดงจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ นักแสดงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วัน-เวลา: พุธ - เสาร์ ที่ 25-28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.30 น.

บัตร: 150 และ 180 บาท (ยกเว้นวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 500 บาท เป็นรอบ GALA NIGHT)

สถานที่: หอประชุมเดอร์มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กลุ่มละคร: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน