เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

New Masks Youth Drama Summer Camp 2010 for highschool and University students from March to May openning 5 roundsเปิดค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ “ละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ประจำฤดูร้อน 2553 สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เปิดรับ 5 รอบ 1 มี.ค. 15 มี.ค. 29 มี.ค. 19 เม.ย. และ 3 พ.ค. ตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมที่ Naked Masks Playtimes อาคารสมจิตแมนชั่น หลังอาคารพญาไทพลาซ่า ท้ายซอยเพชรบุรี 7 เตรียมเข้า “เทศกาลละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” จัดแสดงเดือนมิถุนายน 2553 และ “เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4” จัดแสดงเดือนสิงหาคม 2553หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน เตรียมเปิดรับเยาวชนผู้สนใจทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สำหรับเข้าอบรมในค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ “ละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ประจำฤดูร้อน 2553 สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะสัมผัสสุนทรียะและแนวคิดของวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านกระบวนการของศิลปะการละคร

ซึ่งในกระบวนการจะฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักใช้ทักษะพื้นฐานการละครทั้งการแสดง เช่น การฝึกสื่อสารด้วยร่างกาย, เสียงและองค์ประกอบศิลป์อย่างมีสุนทรียะ, การศึกษาและการสวมบทตัวละคร และการสื่อสารแนวคิดของวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านศิลปะการละคร และการเขียนบทพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์แนวคิดหลักของวรรณกรรม, การพัฒนาบทสำหรับการแสดงจากวรรณกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การอบรมจะเปิดรับสมัคร 5 รอบ ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 ดังนี้
รอบที่หนึ่ง 1 ถึง 12 มีนาคม 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สอง 15 ถึง 26 มีนาคม 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สาม 29 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สี่ 19 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2553 จันทร์ถึงศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่ห้า 3 พฤษภาคม ถึง 14 พฤษภาคม 2553 จันทร์ถึงศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น

โดยเมื่อจบกระบวนการในแต่ละรุ่นจะมีการจัดทำโชว์เคสผลงานของผู้เข้าอบรมประจำรุ่น และหากเยาวชนผู้ใดสนใจก็สามารถร่วมสร้างสรรค์ผลงานในละครเยาวชนที่จะจัดแสดงใน “เทศกาลละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 และ “เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4” ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2553

การอบรมจะจัดขึ้นที่ Naked Masks Playtimes ชั้น 1 อาคารสมจิตแมนชั่น ด้านหลังอาคารพญาไทพลาซ่า ท้ายซอยเพชรบุรี 7 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโดยเสียค่าใช้จ่าย 750 บาท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-503-4525 และ 081-291-0096 อีเมล์ nakedmasks@gmail.com หรือ http://nakedmasksnetwork.blogspot.com รับเพียงรอบละ 20 คน