เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Upcoming Program: Openning Orientation 22-25 May for Youth Love Contemporary Literature Theatre Festivalโครงการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมสมัย
โดย
สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับ เครือข่ายหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน


เตรียมเปิดรับสมัครเยาวชนและผู้ใหญ่
เข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกฝนการแสดงและเขียนบท
โดยนำเอาวรรณกรรมร่วมสมัยจากศิลปินศิลปาธรด้านวรรณกรรม
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กระบวนการละคร

โดยศิลปินศิลปาธรด้านวรรณกรรม มีดังนี้
1. คุณชาติ กอบจิตติ
2. คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ
3. คุณวินทร์ เลียววาริณ
4. คุณไพวรินทร์ ขาวงาม
5. คุณอรสม สุทธิสาคร

โดยในวันเสาร์ถึงอังคารที่ 22-25 พ.ค. 53
ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 17.00 น (เข้าร่วมเวลาใดก็ได้)
เป็นการทำกิจกรรมปฐมนิเทศพื้นฐานเบื้องต้น
ในการดัดแปลงวรรณกรรมมาสู่กระบวนละคร

โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของกระบวนการนี้
ในเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย
ในวันศุกร์ถึงอาทิตย์ที่ 18-20 พ.ค. 53
ที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้สนใจทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาใดก็ได้
โดยหลังจากการทำกิจกรรมปฐมนิเทศใน
วันเสาร์ถึงอังคารที่ 22 และ 25 พ.ค. 13.00-17.00 น ในเวลาใดก็ได้นี้แล้ว
ก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(พี่แอ๋ม) 081-291-0096 (พี่จอย) 081-945-3649

E-mail: nakedmasks@gmail.com
http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nakedmasksyouth.blogspot.com