เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Now Playing: Youth Love Contemporary Theatre Festival

เทศกาล “ละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย”
18 - 20 มิถุนายน 2553 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย และศิลปินเยาวชน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย กำหนดจัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องแสดงงาน ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที ที่สะท้อนจากแรงบันดาลใจของเยาวชนที่ได้สัมผัสความงดงามจากบทประพันธ์ ของศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ชาติ กอบจิตติ/ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ/วินทร์ เลียววาริน/ศิริวร แก้วกาญจน์/ขจรฤทธิ์ รักษา/ไพรวรินทร์ ขาวงาม/อรสม สุทธิสาคร โดยนำไปพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที เช่น ละครพูด ละครเพลง ละครใบ้ และละครเชิงประเด็น อันเป็นการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปพัฒนาเป็นศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ

โดยผลงานละครเวทีที่นำมาจัดแสดง เป็นผลงานของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนภาคภาคี จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 180 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากครูนักการละคร ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ NAKED MASKS PLAYTIMES ทักษะและสาระสำคัญที่น้องๆ ได้เรียนรู้และผ่านการฝึกฝน อาทิ คือ ความเชื่อและจินตนาการในการแสดง,โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านศิลปะการละคร,การใช้ร่างกายและเสียงในการสื่อสาร “แก่น” และ “รส” ของบทประพันธ์,การใช้พื้นที่และองค์ประกอบศิลป์บนเวที, การชมละคร และการบูรณาการทักษะการละครเพื่อสร้างงานละครจากวรรณกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งการกำกับเวที

ทั้งนี้ ผลงานการสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมจำนวน 11 เรื่อง จะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงละครเวที ณ ห้องแสดงงานชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2553 นี้ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี นอกจากนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อ จากวรรณกรรมสู่ละครเวทีโดยเยาวชน ในมุมมองของนักเขียนรางวัลศิลปาธร: การสร้างสรรค์ข้ามสื่อของศิลปะการละครและวรรณกรรม รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานต่างๆ ของน้องๆ เยาวชนด้วย

กำหนดการพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553
16.00 น เริ่มลงทะเบียน
16.30 น การแสดงเปิดงาน “จากวรรณกรรมสู่ละคร จากศิลปาธรสู่เยาวชน”
16.35 น ตัวแทนผู้จัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน) กล่าวรายงานการดำเนินงาน
16.40 น ตัวแทนเครือข่ายหน้ากากเปลือยกล่าวขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
16.45 น ประธานในพิธี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเปิดงาน
16.50 น การแสดงละครเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย ชุดพิเศษ
17.20 น การเสวนา “มุมมองของศิลปินศิลปาธรต่อการสร้างสรรค์ละครโดยเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย” โดย แขกรับเชิญศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
18.50 น แขกผู้มีเกียรติ, คณะผู้จัดงาน และ เยาวชน ถ่ายรูปร่วมกัน
19.00 น จบพิธีเปิดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย

กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553
12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 1 (6 เรื่อง): “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 1” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 2 (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 2” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 2
16.00 น จบกิจกรรมสำหรับคนทั่วไปในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553


กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 2 (6 เรื่อง) (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “การข้ามสื่อจากวรรณกรรมร่วมสมัยมาเป็นละครร่วมสมัย”
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 1 (6 เรื่อง) : “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “มุมมองของนักการละครต่องานละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” โดยนักการละครและผู้ทรงคุณวุฒิ
16.00 น พิธีปิดและการมอบประกาศนียบัตร เทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 10700 โทร 0 2422 8828-9 www.ocac.go.th, หรือกลุ่มละครหน้ากากเปลือย 08 5503 4525,08 0281 1698