เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดรับน้องเยาวชนมัธยมและมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี 30 เม.ย. ถึง 4 พ.ค.นี้


ค่ายละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี
โดย เครือข่ายหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ในพื้นที่ 3 ชุมชนท้ายซอยเพชรบุรี 7

วัน-เวลา: 30 เม.ย., 1 พ.ค., 2 พ.ค., 3 พ.ค. และ 4 พ.ค. 2554 / 13.00 น ถึง 18.00 น

เป้าหมาย: เปิดรับเยาวชนที่จะมาฝึกฝนเป็นแกนนำในกระบวนการ ทั้งจาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย และ เยาวชนจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

กิจกรรม: ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี

30 เม.ย.54:
-ศึกษาปัญหาในชุมชน
1 พ.ค.54:
-กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร (การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง) โดยฝึกนำมาใช้ในการสื่อสารปัญหาในชุมชน
2 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ (การสวมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นกรณีศึกษาปัญหาในชุมชน)
3 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการรณรงค์ปัญหาในชุมชน
4 พ.ค.54:
-นำเสนอ Showcase โรงละครชุมชนราชเทวี-พญาไท


5

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมละครเยาวชนพลังบวก ใน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 2 ในวันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554


หมายเหตุพิเศษ : น้องระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก"
ลงชื่อได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php

รายละเอียด "มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2"
http://www.thailandyouthfestival.com/
จัดระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 พฤษภาคม 2554
ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สวนโมกข์ จตุจักร


กิจกรรมที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่นรีไซเคิล
เวลา วันศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
สถานที่ ในซุ้ม
รายละเอียด พี่เลี้ยงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนจะเปิดซุ้มอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นละครต่อเนื่อง โดยเน้นเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นหุ่น โดยแบ่งหุ่นออกเป็น 3 แบบ คือ

1.หุ่นมือจากผ้าเหลือใช้ : เปิดอบรมตลอดเวลา ตั้งแต่ 13.00 น ถึง 17.00 น ตลอดสามวัน 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
2.หุ่นชักกระดาษหนังสือพิมพ์ : เปิดอบรมเป็นรอบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 7 พฤษภาคม 2554
3.หุ่นเชิดกระดาษลังเหลือใช้ : เปิดอบรมเป็นรบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 8 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนาละครเยาวชนพลังบวก

เวลา วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น ถึง 17.00 น
สถานที่ สวนชั้น 2 ขอหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
รายละเอียด เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนนำกระบวนการละครไปใช้ในการสร้างพลังบวกทั้งกับตนเอง และ ผู้อื่น รวมถึงในระดับสังคม โดยมีจุดประสงค์ในการใช้เครื่องมือละคร 3 รูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม คือ

1.กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร: ศึกษาพื้นฐานการแสดงแบบสนุก ตั้งแต่การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง, การใช้พื้นที่ ไปจนถึงการสวมบทตัวละคร
2.กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้: ศึกษาพื้นฐานการเขียนบทแบบสนุก ตั้งแต่การนำประสบการณ์มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบท, การเรียนรู้มนุษย์จากประสบการณ์นั้น และการจำลองสภาวะความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบทสำหรับการแสดง
3.กระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ: ศึกษาพื้นฐานการทำละครร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งในกระบวนนี้จะมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ละครเร่ที่แสดงในช่วงท้ายของการอบรม
และเมื่อจบการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการถอดบทเรียนในลักษณะของสุนทรียสนทนาเพื่อสร้างพลังให้กับการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป


ลงชื่อร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก" ได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php


กิจกรรมที่ 3: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่ STATION
เวลา วันศุกร์, เสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7 และ 8 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.00-10.30 น และ 15.00-15.30 น วันละ 2 รอบ 3 วัน
สถานที่ STATION
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดง 6 ชุด โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมนี้มีลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART I สี่แยกรัก...พักติวหน่อย 1”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART II สี่แยกรัก..พักติวหน่อย 2”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง(หมวด 3)
เรื่อง “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถ้มภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวด 3)
เรื่อง การอ่านบทกวี “ปรัชญาชีวิต” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง การอ่านนิทาน “The Missing Piece” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

กิจกรรมที่ 4: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่เวทีกลาง
เวลา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น ถึง 16.00 น
สถานที่ เวทีกลาง
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดงทั้งหมด 13 ชุด

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)

14.00 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง
■ “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
14.20 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
14.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง
■ “PHYATHAI JUNCTION สี่แยกรัก พักติวหน่อย” จาก ชมรมหน้ากากใหม่
14.50 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
15.00 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
เรื่อง

■ “เกษตรพอเพียง” จาก รร.จามเทวี จ.เชียงใหม่
■ “เด็กชายคำ” จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่
■ “เปลี่ยน” จาก รร.เชียงขวัญพิทยา จ.ร้อยเอ็ด
■ “ย้อนเวลา” จาก เครือข่ายเยาวชนอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
■ “รักในความฝัน” จาก รร.กุนนธีรุทธารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร
■ “ดวงตาแม่” จาก รร.จุฬาภรณ์ จ.เพชรบุรี
■ “เส้นทางชีวิต” จาก กลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
■ “ชุลมุนสามข้อคำสั่งพ่อ ชะชะช่า” จาก รร.รัษฏานุปราดิษฐ์อณุสรณ์ จ.ตรัง
■ “ยัยวุ่นวายกับนายขายปลา” จาก รร.ห้วยยอด จ.ตรัง
■ “แก๊งค์ป่วนก๊วนกาแล๊คซี่” จาก กลุ่มเยาวชนบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
■ “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
15.45 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
16.00 น จบชุดการแสดงและเสวนาทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2554 มีนาคม ถึง พฤษภาคมนี้

ชวนน้องๆ ระดับมัธยมและอุดมศึกษา
มาสนุกกับการอบรมศิลปะการละคร
ทั้งด้านการแสดง, เขียนบท และ กำกับ
กับ “ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2554”
New Masks Camp: Summer 2011

ในส่วนการแสดง มาเรียนรู้การใช้ร่ายกาย,
การใช้เสียง, การสวมบทบาท เพื่อการสื่อสาร
ในส่วนของการเขียนบท มาเรียนรู้
การนำแรงบันดาลใจจากตัวเองและสิ่งรอบข้าง
มาสร้างเป็นบทละครแบบง่ายๆ
และในส่วนของการกำกับ มาเรียนรู้
ว่าการสร้างละครให้คนดูสนุกไปกับเรื่องราวของเรา
อย่างมีเป้าหมายนั้นทำอย่างไร

และเมื่อจบการอบรม น้องๆ ทางหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
ได้เปิดพื้นที่สำหรับการแสดงให้น้องๆ คือ
ละครเวที “PHYATHAI JUNCTION…สี่แยกรัก พักติวหน่อย”
จัดแสดงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554
และ เทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม ปี 2
จัดแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม 2554

การอบรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ถึง ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น
ที่ Naked Masks Playtimes
ชั้น 1 อาคารสมจิตแมนชั่น ท้ายซอยเพชรบุรี 7
หลังอาคารพญาไทพลาซ่า

เปิดอบรมทั้งหมด 4 รอบ
รอบที่ 1 : 14 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 54
รอบที่ 2 : 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 54
รอบที่ 3 : 18 เมษายน ถึง 30 เมษายน 54
รอบที่ 4 : 2 พฤษภาคม ถึง 13 พฤษภาคม 54

ค่าสมัคร 950 บาท เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
080-281-1698 และ 083 039 2215 หรือ E-mail: nakedmasks@gmail.com
http://nakedmasksnetwork.blogspot.com
FACE BOOK “Naked Masks Network”
FACE BOOK “New Masks Club : Summer 2011”

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก

พบกับ งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก
ชมผลงานจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับ โรงเรียนภาคีแกนนำละครเยาวชนพลังบวก
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
รร.มัธยมวัดสังเวช และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น
ที่ Art Gorillas Art Gallery ชั้น 2 โรงภาพยนคร์ลิโด้ สยามสแควร์
ไม่เสียค่าเข้าชมหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน นำเสนอ เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4
ตอน ละครเยาวชนพลังบวก โดยนำเสนอละครสำหรับเยาวชน 3 เรื่อง
ร่วมกับโรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้า คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.มัธยมวัดสังเวช
และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โดยเริ่มงานตั้งแต่ เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น ที่ Art Gorillas Art Gallery
ชั้น 2 โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ โดยมีตารางเวลาดังนี้

14.00 น เปิดงาน
14.15 น การแสดงละครเวที “อสูรกาย” จากหน้ากากเปลือยการละคร
16.00 น การแสดงในชุด “งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4
ตอน ละครเยาวชนพลังบวก” จากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
และ โรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้า คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.มัธยมวัดสังเวช และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

* ชุดที่ 1 “เพื่อน...รัก/เพ้อ/ฝัน : ฝันสีรุ้ง ตอนที่ 1” จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
* ชุดที่ 2 “Suicide Shop” จาก รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
* ชุดที่ 3 “เพื่อน...รักเ/เพ้อ/ฝัน : ฝันสีรุ้ง ตอนที่ 2” จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
* ชุดที่ 4 "Good Fellowship" จาก รร.มัธยมวัดสังเวช ร่วมกับ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
* ชุดที่ 5 “วงเดอะสุธี” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย

17.30 น เสวนา “ละครเยาวชนพลังบวก”


งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นทีสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยนำกระบวนการละครมาใช้
เพื่อการพัฒนาตัวเยาวชนทั้งในด้านการสื่อสาร, การเรียนรู้ และ การสร้างแรงบันดาลใจ
โดยมีแนวคิด “พลังบวก” มาเป็นแรงผลักดันจนเกิดเป็น “ละครเยาวชนพลังบวก” ขึ้น
ซึ่งโรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้านี้ เป็นโรงเรียนที่ทำงานด้านละครจิตอาสาและการพัฒนาสังคม
ร่วมกับหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนมาโดยตลอด
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเสนอผลงานจากเยาวชนในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วไป
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงของการเสวนา “ละครเยาวชนพลังบวก”
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงท้ายของงานเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้

ผู้ชมสามารถเข้าร่วมงาน “งานละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก”
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น ที่ Art Gorillas Art Gallery
โรงภาพยนตร์ลิโด้ ชั้น 2 สยามสแควร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
085-503-4525 หรือ 080-281-1698 และ E-mail: nakedmasks@gmail.com
ดูรายละเอียดได้ที่ http://nakedmasksnetwork.blogspot.com
หรือ FACEBOOK “Naked Masks Network”

**********************************************************************************************

*** ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
มูลนิธิสยามกัมมาจลย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
, สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
, TK PARK และ สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนผลงานของทางหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนในวาระต่างๆ
รวมถึงผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่มีใจรักในการสร้างสรรค์สังคมผ่านละคร
จนสามารถเริ่มสร้างเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกมาได้จนถึงบัดนี้
และเราก็จะมุ่งมั่นเติบโตต่อไปเพื่อการนำกระบวนการละคร
มาใช้พัฒนาเยาวชนและสังคม***


**************************************************************************************************************