เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก

พบกับ งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก
ชมผลงานจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับ โรงเรียนภาคีแกนนำละครเยาวชนพลังบวก
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
รร.มัธยมวัดสังเวช และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น
ที่ Art Gorillas Art Gallery ชั้น 2 โรงภาพยนคร์ลิโด้ สยามสแควร์
ไม่เสียค่าเข้าชมหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน นำเสนอ เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4
ตอน ละครเยาวชนพลังบวก โดยนำเสนอละครสำหรับเยาวชน 3 เรื่อง
ร่วมกับโรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้า คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.มัธยมวัดสังเวช
และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โดยเริ่มงานตั้งแต่ เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น ที่ Art Gorillas Art Gallery
ชั้น 2 โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ โดยมีตารางเวลาดังนี้

14.00 น เปิดงาน
14.15 น การแสดงละครเวที “อสูรกาย” จากหน้ากากเปลือยการละคร
16.00 น การแสดงในชุด “งานละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4
ตอน ละครเยาวชนพลังบวก” จากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
และ โรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้า คือ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ, รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย, รร.มัธยมวัดสังเวช และ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

* ชุดที่ 1 “เพื่อน...รัก/เพ้อ/ฝัน : ฝันสีรุ้ง ตอนที่ 1” จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
* ชุดที่ 2 “Suicide Shop” จาก รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
* ชุดที่ 3 “เพื่อน...รักเ/เพ้อ/ฝัน : ฝันสีรุ้ง ตอนที่ 2” จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
* ชุดที่ 4 "Good Fellowship" จาก รร.มัธยมวัดสังเวช ร่วมกับ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
* ชุดที่ 5 “วงเดอะสุธี” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย

17.30 น เสวนา “ละครเยาวชนพลังบวก”


งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นทีสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยนำกระบวนการละครมาใช้
เพื่อการพัฒนาตัวเยาวชนทั้งในด้านการสื่อสาร, การเรียนรู้ และ การสร้างแรงบันดาลใจ
โดยมีแนวคิด “พลังบวก” มาเป็นแรงผลักดันจนเกิดเป็น “ละครเยาวชนพลังบวก” ขึ้น
ซึ่งโรงเรียนภาคีแกนนำทั้งห้านี้ เป็นโรงเรียนที่ทำงานด้านละครจิตอาสาและการพัฒนาสังคม
ร่วมกับหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนมาโดยตลอด
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเสนอผลงานจากเยาวชนในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วไป
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงของการเสวนา “ละครเยาวชนพลังบวก”
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงท้ายของงานเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้

ผู้ชมสามารถเข้าร่วมงาน “งานละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4 ตอน ละครเยาวชนพลังบวก”
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 18.00 น ที่ Art Gorillas Art Gallery
โรงภาพยนตร์ลิโด้ ชั้น 2 สยามสแควร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
085-503-4525 หรือ 080-281-1698 และ E-mail: nakedmasks@gmail.com
ดูรายละเอียดได้ที่ http://nakedmasksnetwork.blogspot.com
หรือ FACEBOOK “Naked Masks Network”

**********************************************************************************************

*** ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
มูลนิธิสยามกัมมาจลย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
, สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
, TK PARK และ สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนผลงานของทางหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนในวาระต่างๆ
รวมถึงผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่มีใจรักในการสร้างสรรค์สังคมผ่านละคร
จนสามารถเริ่มสร้างเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกมาได้จนถึงบัดนี้
และเราก็จะมุ่งมั่นเติบโตต่อไปเพื่อการนำกระบวนการละคร
มาใช้พัฒนาเยาวชนและสังคม***


**************************************************************************************************************