เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

Youth Play in the past 09: NMYP's KUEN FHUN KLANG DUEAN RHORN (A Midsummer Night's Dream) @ Naked Masks Playhous
ละครเวทีสำหรับเยาวชน: คืนฝันกลางเดือนร้อน (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream)

รายละเอียด:

เรื่องย่อ:

ผู้ดูแล: ฌิณณ์นัท นพขำ, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ

นักแสดง:

วัน-เวลา:

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

โอกาสพิเศษ: เทศกาลละครพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Festival)

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน (NMYP)/ โครงการพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Project)

Youth Play in the past 09: NMYP's Jao Ying Mhapha Khab Jao Chai Rattikal (Wolf Princess and Night Prince) @ Naked Masks Playhous

ละครเวทีสำหรับเยาวชน: เจ้าหญิงหมาป่ากับเจ้าชายรัตติกาล (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's Romeo and Juliet)

รายละเอียด:

เรื่องย่อ:

ผู้ดูแล: จิระวัฒน์ ฉันทศีลกุล, วนัสนันท์ สะสม

นักแสดง:

วัน-เวลา:

บัตร: บริจาคตามศรัทธา

โอกาสพิเศษ: เทศกาลละครพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Festival)

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน (NMYP)/ โครงการพลังเยาวชน ละครสีเขียว (Green Theatre Youth Effect Project)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

Past projects of Naked Masks Youth Program: Play Section since 2007 to Sept 2009
ผลงานที่ผ่านมาของหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน ส่วนการแสดง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง กันยายน 2552


*(มิถุนายน 2550) วาณิชเล่าใหม่ (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's The Merchant of Venice)
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) ตามหาลูกผู้ชาย / ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเื่พื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2550) บอกรัก / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครเยาวชนเพื่อสุขภาวะ) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเื่พื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(กันยายน 2550) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / งานประชุมระดมสมองสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน
*(พฤศจิกายน 2550) บอกรัก / ผลงานของค่ายละครชมรมหน้ากากใหม่ แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) ปิด / ดูแลโดยวัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) Freewill / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว ร่วมกับโรงเรียนทิวไผ่งาม (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) จีทีเน็ท/ ดูแลโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง / ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (สัญจรและแสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(กันยายน 2551) Black Princess / กำกับโดยจิรกิตต์ สุนทรลาภยศ / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 1 (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) Mourning / กำกับโดยนันทณัฐ ดวงธิสาร / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 1 (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) เตรียมรัก เตรียมหัวใจ / ดูแลโดย สุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) แมงมุมเพื่อนรัก / ดูแลโดย ฌิณณ์นัท นพขำ และ จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ / ร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กันยายน 2551) All we need is love / ดูแลโดย เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร / ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่ี
*(กันยายน 2551) ปีศาจปีปะเยอ / ดูแลโดย วัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดราชาธิวาส (แสดงในเทศกาลละครจอสีรุ้งและสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(พฤศจิกายน 2551) อัสสัมชัญ: The Unintended / กำกับโดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว และ นินาท บุญโพธิ์ทอง / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(ธันวาคม 2551) ปิด ดูแลโดยวัฒนชัย ตรีเดชา / ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(ธันวาคม 2551) Freewill / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว ร่วมกับโรงเรียนทิวไผ่งาม (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551) / โครงการสร้างสรรค์นักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2
*(ธันวาคม 2551) ก่อกองทราย / ดูแลโดย ฌิณณ์นัท นพขำ / กำกับโดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม (แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551)/ โครงการสีสันหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน
*(พฤษภาคม 2552) เจ้าหญิงหมาป่ากับเจ้าชายรัตติกาล / ผลงานของค่ายละครสีเขียว และ ค่ายสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการ Green Theatre, Youth Effect ร่วมกับ โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน 2552) คืนฝันกลางเดือนร้อน (ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream) / ดูแลโดยฌิณณ์นัท นพขำ และ รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ /ผลงานของค่ายละครสีเขียว และ ค่ายสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการ Green Theatre, Youth Effect ร่วมกับ โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) โชว์เคสการเรียนการสอนละครของกลุ่มสาระศิลปะ โดยนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / ดูแลโดย กุลเชษฐ์ ทองผิว และ จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ / ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) Eugene Ionesco's The Lesson / ดูแลโดยกุลเชษฐ์ ทองผิว / เยาวชนจากค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ครั้งที่ 2 (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552) ปาร์ตี้สีรุ้ง / ดูแลโดยไก่... / ร่วมกับชมรมนิเทศศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษา (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552 - ดำเนินการอยู่) Macbeth Showcase / ดูแลโดยไก่... / ร่วมกับชมรม ACCA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (แสดงในเทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3) / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.มศว.ประสานมิตร /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่สวนเบญจศิริ, รพ.พระมงกุฏ ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สตรีวัดปสรสวรรค์ /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สายน้ำผึ้ง /แสดงในโรงเรียน และสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม 2552- ดำเนินการอยู่) ละครจิตอาสาจาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย /แสดงสัญจรที่โรงละครหน้ากากเปลือย, สวนเบญจศิริ ฯลฯ / โครงการบูรณการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

Past projects of Naked Masks Youth Program: Training Section since 2007 to Sept 2009

ผลงานของหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ส่วนการอบรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง กันยายน 2552


*(มีนาคม 2550) ค่ายละครเยาวชนเมื่อเชคสเปียร์อยากเล่าเรื่องประชาธิปไตย
*(มิถุนายน 2550) ค่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์
*(ตุลาคม 2550) ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่
*(มีนาคม 2551) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 1 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(เมษายน 2551) ค่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ ปี 2: จอสีรุ้ง / โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายนักการละครเพื่อสุขภาวะรุ่นเยาว์ปี 2
*(พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2551) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม / โครงการสีส้นหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย สสส.
*(พฤษภาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส / โครงการสีสันหน้ากากใหม่ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย สสส.
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.เซนต์คาเบรียล / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(ตุลาคม 2551) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 2 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มีนาคม 2552) ค่ายละครเยาวชนสีเขียว / โครงการ Green Theatre, Youth Effect
*(เมษายน 2552) ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 3 / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน 2552) ค่ายละครบูรณาการกระบวนการละครและจิตอาสาสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มุลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน ชมรมนิเทศศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษา / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.มศว ประสานมิตร / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สายน้ำผึ้ง / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(มิถุนายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม ในหลักสูตรวิชาเลือกกลุ่มสาระศิลปะ ด้านการละคร / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฏาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักศึกษา ชมรม ACCA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฎาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / โครงการสีสันหน้ากากใหม่
*(กรกฏาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.กุลนธีรุทธาราม / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดสังเวช / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.วัดมกุฏกษัตริย์/ โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.โยธินบูรณะ / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(กันยายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.ทิวไผ่งาม / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(สิงหาคม - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย / โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
*(กันยายน - ดำเนินการอยู่) การอบรมกระบวนการละครสำหรับเยาวชน กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โครงการสีสันหน้ากากใหม่

Past projects of New Masks Club: Youth Section since 2005 to 2007ก่อนที่หน้ากากเปลือย แผนเยาวชนจะเกิด
แผนนี้อยู่ในการดำเนินงานของ
New Masks Club: Youth Section
ซึ่งมีผลงานดังนี้

ก. ส่วนการอบรม
* (2548 ถึง 2549) อบรมหน้ากากใหม่ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รุ่นที่ 1 ถึง 16
* (2549) ค่ายละครเยาวชนตามหาลูกผู้ชาย...คนดี ศรีบูรพา
ข. ส่วนการแสดง
* (2548) วัยสะรุ่น วุ่นแล้วฆ่า / ชนะเลิศรางวัลละครสุขภาวะในเทศกาลละครกรุงเทพ 2548 / กำกับโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง ร่วมกับ สุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย / เขียนบท โดย ชวัตถ์วิชย์ เมืองแก้ว
*(2549) ตามหาลูกผู้ชาย / แสดงที่หอประชุมศรีบูรพา เนื่องในโอกาส 100 ปีศรีบูรพา / กำักับโดยสุวัฒน์ สุวรรณเดโชไชย
*(2549) ไม่เป็นเรื่อง / ดัดแปลงจาก William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream / กำกับและดัดแปลงโดยพัชรุจา กาญจนโกศล
*(2549) ว่าวน้อย ค่อยๆ ร่อน / ชนะเลิศรางวัลละครสุขภาวะในเทศกาลละครกรุงเทพ 2549 / กำกับและสร้างบทโดย นินาท บุญโพธิ์ทอง และ ชวัตถ์วิชย์ เมืองแก้วThe Origin of Naked Masks Youth Program


หน้ากากเปลือย แผนเยาวชน (Naked Masks Youth Program) เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของชมรมหน้ากากใหม่ส่วนเยาวชน (New Masks Club: Youth Section) ในปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มต้นจากการจัดค่ายอบรมละครชมรมหน้ากากใหม่ ส่วนเยาวชน จนกระทั่งมีผลงานละครสำหรับเยาวชนออกมาในปีนั้นเอง ในเรื่อง "วัยสะรุ่น วุ่นแล้วฆ่า" ซึ่งได้รับรางวัลละครส่งเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม ประจำเทศกาลละครกรุงเทพ 2548 และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ทางกลุ่มก็สามารถสร้างสรรค์ละครสำหรับเยาวชนจนได้รางวัลละครส่งเสริมสุขภาวะยอดเี่ยี่ยม ประจำเทศกาลละครกรุงเทพ 2549 ได้เป็นปีที่สองติดกัน

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน้ากากเปลือยก็ได้แยก New Masks Club: Youth Section ออกมาเป็น "หน้ากากเปลือย แผนเยาวชน" (Naked Masks Youth Program) และได้นำเินินการจนมาถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน มีสำนักงานอยู่ที่โรงละครหน้ากากเปลือย (Naked Masks Playhouse) ที่อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 4 เขตราชเทวี ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร