เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่ ฤดูฝน 2553

หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน จัดกิจกรรมค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ทุกๆ ช่วงของปิดเทอม

โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2553 นี้ ทางกลุ่มก็ได้เตรียมจัด “ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่ ฤดูฝน 2553”

โดยเตรียมกิจกรรมฝึกอบรมพื้นฐานการแสดงและเขียนบทสำหรับเยาวชนทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยในส่วนของการแสดงจะมีการปูพื้นฐานเรื่องการใช้ร่างกาย, การใช้เสียง, การใช้พื้นที่,

การสวมบทบาทตัวละครเพื่อการแสดงและสื่อสาร และในส่วนของการเขียนบท

จะมีการปูพื้นฐานการสร้างเรื่องจากประเด็นรอบตัว, การสร้างตัวละคร และรูปแบบการเล่าเรื่องแบบสนุกซึ่งเมื่อจบการอบรมในค่ายแล้ว ทางกลุ่มก็เตรียมเปิดพื้นที่นำผลงานการแสดงและเขียนบท

ของผู้เข้าอบรมร่วมแสดงใน “เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ปีที่ 4”

ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงผลงานเยาวชนที่เข้าอบรมในค่ายทุกรุ่น รวมถึงเยาวชน

จากโรงเรียนภาคีของหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนอีกหลายโรงเรียน“ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่ ฤดูฝน 2553” เตรียมเปิดรับ 2 รอบ รอบแรกและรอบสอง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-15 และ 18-29 ตุลาคม 2553 ตามลำดับ ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น

ที่ NAKED MASKS PLAYTIMES อาคารสมจิตแมนชั่น ชั้น 1 ท้ายเพชรบุรีซอย 7

(สามารถเดินทางโดยสะดวกด้วยการลงที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท

และเดินผ่านอาคารพญาไทพลาซ่ามาด้านหลังซึ่งจะมีประตูทะลุท้ายเพชรบุรี ซอย 7 ได้)

โดยค่าอบรมตลอดโครงการ คือ 850 บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-281-1698 และ 081-291-0096

หรือ อีเมล์ nakedmasks@gmail.com

และเว็บบล๊อค http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Now Playing: Youth Love Contemporary Theatre Festival

เทศกาล “ละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย”
18 - 20 มิถุนายน 2553 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย และศิลปินเยาวชน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย กำหนดจัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องแสดงงาน ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที ที่สะท้อนจากแรงบันดาลใจของเยาวชนที่ได้สัมผัสความงดงามจากบทประพันธ์ ของศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ชาติ กอบจิตติ/ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ/วินทร์ เลียววาริน/ศิริวร แก้วกาญจน์/ขจรฤทธิ์ รักษา/ไพรวรินทร์ ขาวงาม/อรสม สุทธิสาคร โดยนำไปพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที เช่น ละครพูด ละครเพลง ละครใบ้ และละครเชิงประเด็น อันเป็นการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปพัฒนาเป็นศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ

โดยผลงานละครเวทีที่นำมาจัดแสดง เป็นผลงานของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนภาคภาคี จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 180 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากครูนักการละคร ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ NAKED MASKS PLAYTIMES ทักษะและสาระสำคัญที่น้องๆ ได้เรียนรู้และผ่านการฝึกฝน อาทิ คือ ความเชื่อและจินตนาการในการแสดง,โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านศิลปะการละคร,การใช้ร่างกายและเสียงในการสื่อสาร “แก่น” และ “รส” ของบทประพันธ์,การใช้พื้นที่และองค์ประกอบศิลป์บนเวที, การชมละคร และการบูรณาการทักษะการละครเพื่อสร้างงานละครจากวรรณกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งการกำกับเวที

ทั้งนี้ ผลงานการสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมจำนวน 11 เรื่อง จะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงละครเวที ณ ห้องแสดงงานชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2553 นี้ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี นอกจากนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อ จากวรรณกรรมสู่ละครเวทีโดยเยาวชน ในมุมมองของนักเขียนรางวัลศิลปาธร: การสร้างสรรค์ข้ามสื่อของศิลปะการละครและวรรณกรรม รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานต่างๆ ของน้องๆ เยาวชนด้วย

กำหนดการพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553
16.00 น เริ่มลงทะเบียน
16.30 น การแสดงเปิดงาน “จากวรรณกรรมสู่ละคร จากศิลปาธรสู่เยาวชน”
16.35 น ตัวแทนผู้จัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน) กล่าวรายงานการดำเนินงาน
16.40 น ตัวแทนเครือข่ายหน้ากากเปลือยกล่าวขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
16.45 น ประธานในพิธี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเปิดงาน
16.50 น การแสดงละครเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย ชุดพิเศษ
17.20 น การเสวนา “มุมมองของศิลปินศิลปาธรต่อการสร้างสรรค์ละครโดยเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย” โดย แขกรับเชิญศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
18.50 น แขกผู้มีเกียรติ, คณะผู้จัดงาน และ เยาวชน ถ่ายรูปร่วมกัน
19.00 น จบพิธีเปิดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย

กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553
12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 1 (6 เรื่อง): “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 1” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 2 (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 2” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 2
16.00 น จบกิจกรรมสำหรับคนทั่วไปในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553


กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 2 (6 เรื่อง) (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “การข้ามสื่อจากวรรณกรรมร่วมสมัยมาเป็นละครร่วมสมัย”
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 1 (6 เรื่อง) : “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “มุมมองของนักการละครต่องานละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” โดยนักการละครและผู้ทรงคุณวุฒิ
16.00 น พิธีปิดและการมอบประกาศนียบัตร เทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 10700 โทร 0 2422 8828-9 www.ocac.go.th, หรือกลุ่มละครหน้ากากเปลือย 08 5503 4525,08 0281 1698

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Upcoming Program: Openning Orientation 22-25 May for Youth Love Contemporary Literature Theatre Festivalโครงการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมสมัย
โดย
สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับ เครือข่ายหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน


เตรียมเปิดรับสมัครเยาวชนและผู้ใหญ่
เข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกฝนการแสดงและเขียนบท
โดยนำเอาวรรณกรรมร่วมสมัยจากศิลปินศิลปาธรด้านวรรณกรรม
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กระบวนการละคร

โดยศิลปินศิลปาธรด้านวรรณกรรม มีดังนี้
1. คุณชาติ กอบจิตติ
2. คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ
3. คุณวินทร์ เลียววาริณ
4. คุณไพวรินทร์ ขาวงาม
5. คุณอรสม สุทธิสาคร

โดยในวันเสาร์ถึงอังคารที่ 22-25 พ.ค. 53
ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 17.00 น (เข้าร่วมเวลาใดก็ได้)
เป็นการทำกิจกรรมปฐมนิเทศพื้นฐานเบื้องต้น
ในการดัดแปลงวรรณกรรมมาสู่กระบวนละคร

โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของกระบวนการนี้
ในเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย
ในวันศุกร์ถึงอาทิตย์ที่ 18-20 พ.ค. 53
ที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้สนใจทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาใดก็ได้
โดยหลังจากการทำกิจกรรมปฐมนิเทศใน
วันเสาร์ถึงอังคารที่ 22 และ 25 พ.ค. 13.00-17.00 น ในเวลาใดก็ได้นี้แล้ว
ก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(พี่แอ๋ม) 081-291-0096 (พี่จอย) 081-945-3649

E-mail: nakedmasks@gmail.com
http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nakedmasksyouth.blogspot.com

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

New Masks Youth Drama Summer Camp 2010 for highschool and University students from March to May openning 5 roundsเปิดค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ “ละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ประจำฤดูร้อน 2553 สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เปิดรับ 5 รอบ 1 มี.ค. 15 มี.ค. 29 มี.ค. 19 เม.ย. และ 3 พ.ค. ตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมที่ Naked Masks Playtimes อาคารสมจิตแมนชั่น หลังอาคารพญาไทพลาซ่า ท้ายซอยเพชรบุรี 7 เตรียมเข้า “เทศกาลละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” จัดแสดงเดือนมิถุนายน 2553 และ “เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4” จัดแสดงเดือนสิงหาคม 2553หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน เตรียมเปิดรับเยาวชนผู้สนใจทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สำหรับเข้าอบรมในค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ “ละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ประจำฤดูร้อน 2553 สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะสัมผัสสุนทรียะและแนวคิดของวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านกระบวนการของศิลปะการละคร

ซึ่งในกระบวนการจะฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักใช้ทักษะพื้นฐานการละครทั้งการแสดง เช่น การฝึกสื่อสารด้วยร่างกาย, เสียงและองค์ประกอบศิลป์อย่างมีสุนทรียะ, การศึกษาและการสวมบทตัวละคร และการสื่อสารแนวคิดของวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านศิลปะการละคร และการเขียนบทพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์แนวคิดหลักของวรรณกรรม, การพัฒนาบทสำหรับการแสดงจากวรรณกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การอบรมจะเปิดรับสมัคร 5 รอบ ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 ดังนี้
รอบที่หนึ่ง 1 ถึง 12 มีนาคม 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สอง 15 ถึง 26 มีนาคม 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สาม 29 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2553 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่สี่ 19 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2553 จันทร์ถึงศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น
รอบที่ห้า 3 พฤษภาคม ถึง 14 พฤษภาคม 2553 จันทร์ถึงศุกร์ 13.00 น ถึง 16.00 น

โดยเมื่อจบกระบวนการในแต่ละรุ่นจะมีการจัดทำโชว์เคสผลงานของผู้เข้าอบรมประจำรุ่น และหากเยาวชนผู้ใดสนใจก็สามารถร่วมสร้างสรรค์ผลงานในละครเยาวชนที่จะจัดแสดงใน “เทศกาลละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 และ “เทศกาลละครสีสันหน้ากากใหม่ ครั้งที่ 4” ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2553

การอบรมจะจัดขึ้นที่ Naked Masks Playtimes ชั้น 1 อาคารสมจิตแมนชั่น ด้านหลังอาคารพญาไทพลาซ่า ท้ายซอยเพชรบุรี 7 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโดยเสียค่าใช้จ่าย 750 บาท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-503-4525 และ 081-291-0096 อีเมล์ nakedmasks@gmail.com หรือ http://nakedmasksnetwork.blogspot.com รับเพียงรอบละ 20 คน

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

Openning of Naked Masks Playtimes, Small Space, Big Time for Drama Art with "Jao Nging" (P-R-I-N-S-E-CC)ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับการสนับสนุนโรงละครหน้ากากเปลือย
ในที่สุดพื้นที่สร้างสรรค์ละครเวทีที่อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 4
ก็ต้องปิดตัวลง ตั้งแต่การเปิดตัวในวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 จนถึง
วันที่ 25 มกราคม 2552 พื้น เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 37 วัน
โรงละครแห่งนี้เปิดการแสดงละครเวที, การอบรมศิลปะการละคร
ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และ เยาวชน มากมาย

หน้ากากเปลือยยังคงยืนหยัดที่จะสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการละครต่อไป
ในปี 2553 ผลงานของทางเครือข่ายหลายเรื่องจะจัดแสดงกระจายตามพื้นที่ต่างๆ
ขณะเดียวกันคณะทำงานหลักของหน้ากากเปลือยก็ได้เริ่มต้นในพื้นที่ทำงานใหม่
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของหน้ากากเปลือย
จัดอบรมและมีละครขนาดกระทัดรัดจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง
เป็นพื้นที่เล็กๆ และเวลาใหญ่ๆ ของศิลปะการละคร
ในชื่อว่า "Naked Masks Playtimes"
(คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่)Naked Masks Playtimes
เป็นพื้นที่เล็กๆ และเวลาใหญ่ๆ ของศิลปะการละคร
ตั้งอยู่ท้ายซอยเพชรบุรี 7 ตรงข้ามร้านอาหาร Bangkok Grill Steak หลังอาคารพญาไทพลาซ่า
สถานีรถไฟฟ้าพญาไท (ทางออกที่ 1)

ละครเรื่องแรกที่จะแสดง คือ "เจ้าหงิญ" ของคุณบินหลา สันการาคีรี
ผลิตโดยหน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ Masks Wonder Gang
แสดงในวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 53
พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 19.00 น เสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.00 น และ 19.00 น

ขอบคุณที่ติดตามผลงานของเราเรื่อยมา

์Naked Masks Team
@Naked Masks Playtimes
2ุ6 มกราคม 2553
16.03 น

คุยกันได้ที่ 085-503-4525
หรือ nakedmasks@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

YOUTH PLAY in the past: NMYP's New Masks Projects' ENT SA TARNZ (The History boys Adaptation)


alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5427762997632768818" />


ละครเวที: เอ็นท์สะท้านซ์

จัดโดย: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ดัดแปลงจาก: Alan Bennet's The History Boys

ดรามาเธิร์ก: นินาท บุญโพธิ์ทอง

นักแสดง: ธัญญานันต์ คูอนุพงษ์, ธนวัต กตาธิกร, ฐิติพงษ์ พิมลเวชกุล, นัสรี ละบายดีมัน, ชาติชาย สัตยดิษฐ์, พงศ์วรากร สุขสวัสดิ์, กานต์ชนก สวนะปรีชา ฯลฯ

เรื่องย่อ:
ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการสร้างชื่อให้กับสถาบันเล็กๆ ของตน จึงคัดเอาเด็กหัวกะทิมาติวเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของประเทศ และเด็กหัวกระทิเหล่านี้ก็มีพฤติกรรมใช่ย่อย ความวุ่นวายระหว่างศิษย์และอาจารย์จึงเกิดขึ้นจนกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะผ่านไป

วัน-เวลา:
29 เม.ย. ถึง 9 พ.ค. 53 (พฤ และ ศ 19.00 น ส และ อา 14.00 น พิเศษ ส 8 และ อา 9 เพิ่มรอบ 19.00 น)
สถานที่แสดง:
Naked Masks Playtimes ท้ายเพชรบุรี ซอย 7 หลังอาคารพญาไทพลาซ่า

บัตร:
บริจาคตามศรัทธา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

Upcoming: Naked Masks Spring Summer Season 2010ดูรายละเอียดการแสดงแต่ละเรื่องได้ที่ http://nakedmasksplayhouse.blogspot.com/search/label/Spring%20Summer%20Season%202010

เครือข่ายหน้ากากเปลือย เตรียมกิจกรรมสำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ของปี 2553
ด้วยกิจกรรมละครเวทีหลากหลายเรื่่อง และ การอบรมศิลปะการละครอย่างต่อเนื่อง


มกราคม
* อบรม: January Drama Apprentice 2010 จัดโดย Drama Apprentice Project โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา เปิดรับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 53 เวลา 18.30 น
* ละครเวที: เจ้าหงิญ จากนิยายรางวัลซีไรท์ ของ คุณบินหลา สันกาลาคีรี จัดโดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ แก๊งค์หน้ากากมหัศจรรย์ แสดงวันที่ 21-31 ม.ค. 2553 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น

กุมภาพันธ์
* อบรม: Documentary Theatre Workshop จัดโดย Drama Apprentice Project โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา
* ละครเวที: Ghost of the Economists จัดโดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ นินาทสตูดิโอ แสดงวันที่ 5-14 ก.พ. 2553 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
* ละครเวที: มรรคบาท/ฆาตกรรม ดัดแปลงจาก William Shakespeare's The Tragedy of Macbeth จัดโดย โครงการหน้ากากแก้ว โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา แสดงวันที่ 19-28 ก.พ. 2553 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น

มีนาคม
* อบรม: ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2553 รอบที่ 1 15-26 มี.ค. 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
* ละครเวที: เจ้าหงิญ จากนิยายรางวัลซีไรท์ ของ คุณบินหลา สันกาลาคีรี จัดโดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ แก๊งค์หน้ากากมหัศจรรย์ แสดงวันที่ 4-14 มี.ค. 2553 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
* ละครเวที: ภาพปีศาจ ดัดแปลงจาก Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray จัดโดย โครงการหน้ากากแก้ว โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา แสดงวันที่ 18-28 มี.ค. 53 วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
* อบรม: ค่ายละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2553 รอบที่ 1 29 มี.ค. - 9 เม.ย. 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น ที่โรงละครหน้ากากเปลือย

เมษายน
* ละครเวที: เชงเม้ง จัดโดย หน้ากากเปลือยการละคร แสดงวันที่ 1-11 เม.ย. 2553 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย วันธรรมดา 19.30 น วันเสา่ร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
* ละครเวที: เอ็นท์สะท้านซ์ ดัดแปลงจาก Allan Bennet's The History Boys จัดโดย โครงการสีสันหน้ากากใหม่ โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน แสดงวันที่ 22 เม.ย ถึง 2 พ.ค. 53 ที่โรงละครหน้ากากเปลือย