เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดรับน้องเยาวชนมัธยมและมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี 30 เม.ย. ถึง 4 พ.ค.นี้


ค่ายละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี
โดย เครือข่ายหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ในพื้นที่ 3 ชุมชนท้ายซอยเพชรบุรี 7

วัน-เวลา: 30 เม.ย., 1 พ.ค., 2 พ.ค., 3 พ.ค. และ 4 พ.ค. 2554 / 13.00 น ถึง 18.00 น

เป้าหมาย: เปิดรับเยาวชนที่จะมาฝึกฝนเป็นแกนนำในกระบวนการ ทั้งจาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย และ เยาวชนจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

กิจกรรม: ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี

30 เม.ย.54:
-ศึกษาปัญหาในชุมชน
1 พ.ค.54:
-กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร (การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง) โดยฝึกนำมาใช้ในการสื่อสารปัญหาในชุมชน
2 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ (การสวมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นกรณีศึกษาปัญหาในชุมชน)
3 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการรณรงค์ปัญหาในชุมชน
4 พ.ค.54:
-นำเสนอ Showcase โรงละครชุมชนราชเทวี-พญาไท


5

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมละครเยาวชนพลังบวก ใน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 2 ในวันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554


หมายเหตุพิเศษ : น้องระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก"
ลงชื่อได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php

รายละเอียด "มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2"
http://www.thailandyouthfestival.com/
จัดระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 พฤษภาคม 2554
ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สวนโมกข์ จตุจักร


กิจกรรมที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่นรีไซเคิล
เวลา วันศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
สถานที่ ในซุ้ม
รายละเอียด พี่เลี้ยงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนจะเปิดซุ้มอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นละครต่อเนื่อง โดยเน้นเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นหุ่น โดยแบ่งหุ่นออกเป็น 3 แบบ คือ

1.หุ่นมือจากผ้าเหลือใช้ : เปิดอบรมตลอดเวลา ตั้งแต่ 13.00 น ถึง 17.00 น ตลอดสามวัน 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
2.หุ่นชักกระดาษหนังสือพิมพ์ : เปิดอบรมเป็นรอบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 7 พฤษภาคม 2554
3.หุ่นเชิดกระดาษลังเหลือใช้ : เปิดอบรมเป็นรบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 8 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนาละครเยาวชนพลังบวก

เวลา วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น ถึง 17.00 น
สถานที่ สวนชั้น 2 ขอหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
รายละเอียด เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนนำกระบวนการละครไปใช้ในการสร้างพลังบวกทั้งกับตนเอง และ ผู้อื่น รวมถึงในระดับสังคม โดยมีจุดประสงค์ในการใช้เครื่องมือละคร 3 รูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม คือ

1.กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร: ศึกษาพื้นฐานการแสดงแบบสนุก ตั้งแต่การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง, การใช้พื้นที่ ไปจนถึงการสวมบทตัวละคร
2.กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้: ศึกษาพื้นฐานการเขียนบทแบบสนุก ตั้งแต่การนำประสบการณ์มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบท, การเรียนรู้มนุษย์จากประสบการณ์นั้น และการจำลองสภาวะความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบทสำหรับการแสดง
3.กระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ: ศึกษาพื้นฐานการทำละครร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งในกระบวนนี้จะมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ละครเร่ที่แสดงในช่วงท้ายของการอบรม
และเมื่อจบการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการถอดบทเรียนในลักษณะของสุนทรียสนทนาเพื่อสร้างพลังให้กับการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป


ลงชื่อร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก" ได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php


กิจกรรมที่ 3: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่ STATION
เวลา วันศุกร์, เสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7 และ 8 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.00-10.30 น และ 15.00-15.30 น วันละ 2 รอบ 3 วัน
สถานที่ STATION
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดง 6 ชุด โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมนี้มีลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART I สี่แยกรัก...พักติวหน่อย 1”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART II สี่แยกรัก..พักติวหน่อย 2”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง(หมวด 3)
เรื่อง “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถ้มภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวด 3)
เรื่อง การอ่านบทกวี “ปรัชญาชีวิต” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง การอ่านนิทาน “The Missing Piece” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

กิจกรรมที่ 4: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่เวทีกลาง
เวลา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น ถึง 16.00 น
สถานที่ เวทีกลาง
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดงทั้งหมด 13 ชุด

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)

14.00 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง
■ “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
14.20 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
14.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง
■ “PHYATHAI JUNCTION สี่แยกรัก พักติวหน่อย” จาก ชมรมหน้ากากใหม่
14.50 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
15.00 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
เรื่อง

■ “เกษตรพอเพียง” จาก รร.จามเทวี จ.เชียงใหม่
■ “เด็กชายคำ” จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่
■ “เปลี่ยน” จาก รร.เชียงขวัญพิทยา จ.ร้อยเอ็ด
■ “ย้อนเวลา” จาก เครือข่ายเยาวชนอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
■ “รักในความฝัน” จาก รร.กุนนธีรุทธารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร
■ “ดวงตาแม่” จาก รร.จุฬาภรณ์ จ.เพชรบุรี
■ “เส้นทางชีวิต” จาก กลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
■ “ชุลมุนสามข้อคำสั่งพ่อ ชะชะช่า” จาก รร.รัษฏานุปราดิษฐ์อณุสรณ์ จ.ตรัง
■ “ยัยวุ่นวายกับนายขายปลา” จาก รร.ห้วยยอด จ.ตรัง
■ “แก๊งค์ป่วนก๊วนกาแล๊คซี่” จาก กลุ่มเยาวชนบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
■ “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
15.45 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
16.00 น จบชุดการแสดงและเสวนาทั้งหมด