เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมละครเยาวชนพลังบวก ใน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 2 ในวันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554


หมายเหตุพิเศษ : น้องระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก"
ลงชื่อได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php

รายละเอียด "มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2"
http://www.thailandyouthfestival.com/
จัดระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 พฤษภาคม 2554
ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สวนโมกข์ จตุจักร


กิจกรรมที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่นรีไซเคิล
เวลา วันศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
สถานที่ ในซุ้ม
รายละเอียด พี่เลี้ยงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชนจะเปิดซุ้มอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นละครต่อเนื่อง โดยเน้นเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นหุ่น โดยแบ่งหุ่นออกเป็น 3 แบบ คือ

1.หุ่นมือจากผ้าเหลือใช้ : เปิดอบรมตลอดเวลา ตั้งแต่ 13.00 น ถึง 17.00 น ตลอดสามวัน 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2554
2.หุ่นชักกระดาษหนังสือพิมพ์ : เปิดอบรมเป็นรอบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 7 พฤษภาคม 2554
3.หุ่นเชิดกระดาษลังเหลือใช้ : เปิดอบรมเป็นรบ วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น วันที่ 8 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนาละครเยาวชนพลังบวก

เวลา วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น ถึง 17.00 น
สถานที่ สวนชั้น 2 ขอหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
รายละเอียด เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนนำกระบวนการละครไปใช้ในการสร้างพลังบวกทั้งกับตนเอง และ ผู้อื่น รวมถึงในระดับสังคม โดยมีจุดประสงค์ในการใช้เครื่องมือละคร 3 รูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม คือ

1.กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร: ศึกษาพื้นฐานการแสดงแบบสนุก ตั้งแต่การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง, การใช้พื้นที่ ไปจนถึงการสวมบทตัวละคร
2.กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้: ศึกษาพื้นฐานการเขียนบทแบบสนุก ตั้งแต่การนำประสบการณ์มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบท, การเรียนรู้มนุษย์จากประสบการณ์นั้น และการจำลองสภาวะความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบทสำหรับการแสดง
3.กระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ: ศึกษาพื้นฐานการทำละครร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งในกระบวนนี้จะมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ละครเร่ที่แสดงในช่วงท้ายของการอบรม
และเมื่อจบการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการถอดบทเรียนในลักษณะของสุนทรียสนทนาเพื่อสร้างพลังให้กับการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป


ลงชื่อร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสุนทรียสนทนา "ละครเยาวชนพลังบวก" ได้ที่ http://www.thailandyouthfestival.com/workshop08.php


กิจกรรมที่ 3: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่ STATION
เวลา วันศุกร์, เสาร์และอาทิตย์ที่ 6,7 และ 8 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.00-10.30 น และ 15.00-15.30 น วันละ 2 รอบ 3 วัน
สถานที่ STATION
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดง 6 ชุด โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมนี้มีลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART I สี่แยกรัก...พักติวหน่อย 1”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง “PHYATHAI JUNCTION PART II สี่แยกรัก..พักติวหน่อย 2”
จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง(หมวด 3)
เรื่อง “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถ้มภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

10.00 – 10.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวด 3)
เรื่อง การอ่านบทกวี “ปรัชญาชีวิต” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

15.00 – 15.30 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง การอ่านนิทาน “The Missing Piece” จาก ชมรมหน้ากากใหม่

กิจกรรมที่ 4: โชว์เคสละครเยาวชนพลังบวกที่เวทีกลาง
เวลา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น ถึง 16.00 น
สถานที่ เวทีกลาง
รายละเอียด การแสดงละครเยาวชนพลังบวก และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการแสดงแต่ละหมวด โดยแบ่งหมวดการแสดงออกเป็น 3 หมวด รวมการแสดงทั้งหมด 13 ชุด

หมวดที่ 1: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้
หมวดที่ 2: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร
หมวดที่ 3: การแสดงละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีลำดับการแสดงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: เรื่องและลำดับการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง สามารถติดตามได้ที่ NOTE นี้เป็นระยะครับ)

14.00 น การแสดงจากละครเยาวขนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
เรื่อง
■ “อม” จาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
14.20 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้ (หมวดที่ 1)
14.30 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
เรื่อง
■ “PHYATHAI JUNCTION สี่แยกรัก พักติวหน่อย” จาก ชมรมหน้ากากใหม่
14.50 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกศิลปะการละคร (หมวดที่ 2)
15.00 น การแสดงจากละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
เรื่อง

■ “เกษตรพอเพียง” จาก รร.จามเทวี จ.เชียงใหม่
■ “เด็กชายคำ” จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่
■ “เปลี่ยน” จาก รร.เชียงขวัญพิทยา จ.ร้อยเอ็ด
■ “ย้อนเวลา” จาก เครือข่ายเยาวชนอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
■ “รักในความฝัน” จาก รร.กุนนธีรุทธารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร
■ “ดวงตาแม่” จาก รร.จุฬาภรณ์ จ.เพชรบุรี
■ “เส้นทางชีวิต” จาก กลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
■ “ชุลมุนสามข้อคำสั่งพ่อ ชะชะช่า” จาก รร.รัษฏานุปราดิษฐ์อณุสรณ์ จ.ตรัง
■ “ยัยวุ่นวายกับนายขายปลา” จาก รร.ห้วยยอด จ.ตรัง
■ “แก๊งค์ป่วนก๊วนกาแล๊คซี่” จาก กลุ่มเยาวชนบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
■ “ออมสิน” จาก รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
15.45 น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดที่ 3)
16.00 น จบชุดการแสดงและเสวนาทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น