เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555

เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ ฤดูร้อน 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555

ละครเยาวชนพลังบวก ปี พ.ศ. 2555
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"

ละครเวทีสำหรับเยาวชน "โมโม่"
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดรับน้องเยาวชนมัธยมและมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี 30 เม.ย. ถึง 4 พ.ค.นี้


ค่ายละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี
โดย เครือข่ายหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ในพื้นที่ 3 ชุมชนท้ายซอยเพชรบุรี 7

วัน-เวลา: 30 เม.ย., 1 พ.ค., 2 พ.ค., 3 พ.ค. และ 4 พ.ค. 2554 / 13.00 น ถึง 18.00 น

เป้าหมาย: เปิดรับเยาวชนที่จะมาฝึกฝนเป็นแกนนำในกระบวนการ ทั้งจาก รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย และ เยาวชนจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

กิจกรรม: ค่ายละครเยาวชนพลังบวก: ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี

30 เม.ย.54:
-ศึกษาปัญหาในชุมชน
1 พ.ค.54:
-กระบวนการละครเพื่อการสื่อสาร (การใช้ร่างกาย, การใช้เสียง) โดยฝึกนำมาใช้ในการสื่อสารปัญหาในชุมชน
2 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ (การสวมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นกรณีศึกษาปัญหาในชุมชน)
3 พ.ค.54:
-ฝึกพื้นฐานกระบวนการละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการรณรงค์ปัญหาในชุมชน
4 พ.ค.54:
-นำเสนอ Showcase โรงละครชุมชนราชเทวี-พญาไท


5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น